Tervetuloa tutustumaan Mallinnus koulussa -projektiin

Projektin päätavoitteena on edistää 2000-luvulla tarvittavia taitoja tuomalla mallintaminen opetus- ja oppimisstrategiaksi ja -välineeksi eri oppiaineisiiin. Mallinnus on innovatiivinen lähestymistapa laskennallisen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun eri oppiaineissa. Se voi myös edistää luovuutta niin kouluissa kuin korkeakoulutuksessa. Innovatiivisia käytäntöjä ja materiaaleja tarvitaan tukemaan opettajia, joilla ei ole tietoteknisiä taustaopintoja. Tätä varten kehitämme ja tarjoamme avoimia opetusresursseja (“OER”). Koulutuksellisen pyramidijärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen mahdollistaa innovaatiomme tuomisen laajalle yleisölle koulujen ja korkeakoulujen käyttöön.

LUE LISÄÄ

Mallintaminen eri oppiaineissa

Mallinnus koulussa projektin tavoitteena on integroida mallintaminen eri aineisiin ja eri oppiasteille tarjoamalla uudenlaisen opetussuunnitelman.

Mallinnus on tunnettu ja tärkeä käsite tietotekniikassa, mutta sitä tapahtuu ja sitä voidaan käyttää kaikissa aineissa ja jokapäiväisessä elämässä, esim. henkisen, sanallisen ja fyysisen mallinnuksen yhteydessä tai matemaattisten kaavojen muodossa. Projektin tavoitteena on tehdä mallinnus tutuksi perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaille käsitteenä, oppimisvälineenä ja -strategiana. Hankkeen päätavoitteet ovat

 • 2000-vuosisadan taitojen edistäminen

  Ongelmanratkaisu, laskennallinen ajattelu, tekstin ymmärtäminen eri oppiaineissa ja ohjelmoinnin perusteet.

 • Mallinnustekniikoiden esittely

  Tehokkaita opetus- ja oppimisvälineitä kaikkiin oppiaineisiin mutta erityisesti STEM- ja STEAM-opetukseen

 • Lisäopetussuunnitelman kehittäminen

  Mallinnuksen integroimiseksi olemassa olevaan perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmaan.

 • Monitieteisten opetusohjelmien kehittäminen ja tarjoaminen

  Monitieteiset opetuskokonaisuudet ja -materiaalit, jotka perustuvat kasvatuksellisen neurotieteen ja neurodidaktiikan tuloksiin.

Pysy kuulolla ja seuraa aktiviteettejamme

Projektissa järjestetään useita aktiviteetteja ja työpajoja lapsille, nuorille ja opettajille kaikkiin oppiaineisiin liittyen.

LUE LISÄÄ
Finnish
English German Finnish